Het Gemeentelijk Feestcomité, voluit het gemeentelijk feestcomité orde van de palingboer, is een vzw die instaat voor de organisatie van de prins(es)- en keizerverkiezing alsook van het carnavalsweekend.